Гуми и джанти

0888 600200

Условия за ползване

Общи условия на интернет магазин

Ограничена Търговска Гаранция

   

Използване на уеб страници, отговорност за продукти

Ванина Експорт АД не поема никаква отговорност във връзка с уеб страниците на фирмата (както и свързани линкове /препратки/ и страници). Използването от ваша страна на уеб страницата се извършва при условие, че при това се изключва всякаква отговорност която Ванина Експорт АД носи за всякакви преки или косвени загуби/щети, претенции за компенсация и/или произтичащи от това щети от какъвто и да е вид и на каквото и да е законово основание, претърпени в резултат на вашия достъп или използване на уеб страницата или информацията съдържаща се в нея, и включващо специално заразяването на вашия компютър с вируси.

Информацията на тези уеб страници (и свързани линкове) не е обвързваща тъй като тя е предназначена да бъде показателна и е само от информационно естество и не представлява предложения или оферти според определението на съответните законови разпоредби. По-подробна информация и договорни условия могат да бъдат получени от съответния оторизиран дилър или от самата организация при отправяне на конкретно запитване и единствено за търговски цели. Не е възможно договор, отнасящ се до представените стоки да възникне въз основа на информацията съдържаща се на тази уеб страница.

Информацията на тези уеб страници (и свързани линкове и страници) и продуктите и услугите описани на нея могат да бъдат променяни и осъвременявани от Ванина Експорт АД по всяко време без предварително предупреждение. Освен ако не е изрично посочено иначе, уеб страниците на Ванина Експорт АД не съдържат никакви гаранции или информация относно каквито и да е характеристики, които водят до поемане на отговорност от страна на Ванина Експорт АД, нито изрично нито по подразбиране, включително по отношение на настоящата валидност, точност, пълнота и качество на въпросната информация.

Съществуването и изпълнението на задълженията и отговорността на Ванина Експорт АД относно продуктите и услугите предоставяни от Ванина Експорт АД се определят изключително от съответните договорни споразумения сключени във връзка с това заедно с настоящата версия на стандартните търговски условия на Ванина Експорт АД които са приложими във всеки случай.

Всяко оспорване на същите ще бъде уреждано в съответствие със законите и разпоредбите действащи в Република България.

Записване и обработване на данни

Ванина Експорт АД съхранява лични данни отнасящи се до лицата ползващи уеб страниците на фирмата, само ако е било дадено разрешение за това.

Единствените данни които се съхраняват касаят датата и час на посещението, посетените страници, името на въпросния доставчик на интернет услуги и името на уеб страницата от която потребителя е получил достъп до уеб страниците на Ванина Експорт АД. Ванина Експорт АД използва тази информация за измерване на активността на уеб страницата, за да изготвя статистики и да подобрява услугите и информацията предоставяни чрез уеб страниците.

Личните данни отнасящи се до потребителите, за чиито използване те са дали позволението си, се използват единствено с цел обработването на запитванията или за целите за които това съгласие е дадено, в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Ванина Експорт АД няма никога да предостави подобни данни на други фирми за тяхна самостоятелна употреба. Ванина Експорт АД няма да предостави на никоя друга фирма данни (лични или не) за самостоятелно ползване.

Бисквитки (Cookies)

Когато посетите нашата уеб страница, информация може да бъде съхранена на вашия компютър под формата на бисквитки. Подобни бисквитки се използват единствено за целите на оптимален дизайн на уеб страницата. Вие можете да изберете да не приемате тези бисквитки в настройките на вашия браузър. Моля, забележете все пак, че някои от функциите може да не са налични в този случаи.

Право на информация

При поискване, имате право да получите безплатно информация за личните данни отнасящи се до вас, които са били съхранени. Вие също така имате право тези данни да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Ако имате въпрос относно това, моля свържете се с нас на info@vanina-export.com . Ακо получавате достъп до страници или документи от нашите уеб страници и от вас бъде поискано да попълните информация за себе си, моля забележете че тези данни се прехвърлят чрез Интернет връзка от необезопасен тип и поради това могат да бъдат достъпни и манипулирани от неупълномощени за това трети страни.

Линкове към други уеб страници

Линковете към уеб страници, които се обслужват от трети страни са предоставени като допълнителна услуга за вас. Подобни уеб страници са напълно

независимо и извън контрола на Ванина Експорт АД. Ванина Експорт АД не носи отговорност за съдържанието на които и да е от тези уеб страници, обслужвани от трети страни, до които можете да достигнете чрез уеб страниците на Ванина Експорт АД и не поема каквато и да е отговорност за съдържанието им, за тяхното съответствието със законите за защита на данни или при използването на подобни уеб страници.

Наличност на продукти

Тази уеб страница може да съдържа информация относно продукти на Ванина Експорт АД, които не са все още налични. Наличието на подобна информация на тази уеб страницата не предполага, че Ванина Експорт АД възнамерява да обяви че продуктът ще бъде наличен. Молим за вашето разбиране, тъй като поради търговски причини Ванина Експорт АД запазва правото си да добавя, изтегля от обръщение или променя продуктите и услугите които предлага, по всяко време без предварително уведомление.

Търговски марки и авторско право

Търговските марки и логота („търговски марки”) които могат да бъдат видени на тези уеб страници са собственост на Ванина Експорт АД и нейните фирми партньори. Никаква част от информацията на тези уеб страници не бива да бъде тълкувана като предоставяща разрешително или позволение за използване на търговските марки. За това се изисква изричното писмено съгласие на Ванина Експорт АД. Непозволената употреба на тези търговски марки е строго забранена. Ванина Експорт АД ще защитава своите права върху интелектуалната собственост по целия свят, които са предмет на приложимите при всеки отделен случай закони.

Авторско право ©2020 Ванина Експорт АД. Всички права са запазени. Всички текстове, графики, анимации, видеа, музика, звуци и други материали на тези уеб страници са предмет на авторското право и други права върху интелектуалната собственост от страна на Ванина Експорт АД и нейните дъщерни фирми. Употребата с цел имитация на подобна интелектуална собственост без предварителното разрешение на Ванина Експорт АД представлява наказуемо престъпление. Ванина Експорт АД притежава авторските права върху избора, съгласуването и подредбата на материалите на тази уеб страница. Тези материали не могат да бъдат копирани за търговска употреба или разпространение, нито може да бъдат променяни или прехвърляни към други уеб страници. 

   

   

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН собственост на ВАНИНА ТРЕЙДИНГ ЕООД с ЕИК:202818674

Общите условия“ определят:

- принципите за сключване и изпълнение на договорите за продажба чрез

  Интернет магазина, собственост на ЕООД Ванина Трейдинг.

- правата и задълженията на интернет магазина и на Клиента.

- търговска гаранция на стоката, както и процедура по рекламация.

- с попълването и изпращането на заявка за доставка на стока предлагана

  от интернет магазина, Клиента декларира, че е съгласен с посочените

  общи условия, както, и че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани на договорно    

  основание, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

Страни по сделката

1.Заявка за доставка на стока от Интернет магазина може да се направи от Купувач-правоспособно физическо лице , или от регистрирано юридическо лице.

2.Продавач по сделката е Ванина Трейдинг ЕООД с ЕИК:202818674 наричана по надолу за краткост „Интернет Магазин“

Определения

Интернет Магазин, действа с адрес http://www.vanina-export.com/eshop , и собственост на Ванина Трейдинг ЕООД като се предлагат стоки, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет.

Купувач е правоспособно физическо лице или регистрирано юридическо лице, което извършва покупки в Магазина.

Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга с включено ДДС.

Срок за изпълнение - времето, в което Интернет Магазина подготвя доставката и я предоставя за изпращане на куриер.

Срок за доставка – времето от заявката до доставка на стоката до Клиента.

Начини за плащане:по банков път, с наложен платеж,или на каса от склад на магазина.

Лични данни: личните данни се събират и обработват, само за конкретна сделка, пряко свързана с изпълнение на законовите задължения породени от договора за доставка.

Обработващ лични данни - физическо лице, което обработва лични данни от името на администратора.

Задължителни фирмени правила - политики за защита на личните данни, които се спазват от Ванина Трейдинг ЕООД като администратор на лични данни и от лицата обработващи лични данни.

Цена на стоката- всички цени посочен на страницата на Интернет Магазина са в български лева с включено ДДС.

Поръчки

Магазинът на Ванина Трейдинг ЕООД приема поръчки по три начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес http://www.vanina-export.com/eshop, чрез електронна поща (e-mail: eshop@vanina-export.com) или по телефон 0885 797979

Поръчки в Интернет Магазина може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка.

Поръчката през Интернет страницата на Магазина се състои от следните основни етапи:

1.1. избор на стоки от представените на страницата на Магазина;

2.2. поставяне на избраните продукти в кошницата;

3.3. попълване на формуляр с данни за фактура и доставка и налична възможност за регистрация;

4.4. приемане на общите условия за продажба;

5.5. даване на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни;

6.6. избор на метода на плащане

7.7. финален обобщаващ екран на избраните продукти и попълнени данни, където поръчката се завършва с натискането на бутона "Потвърди поръчката"

В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът изпраща автоматично по електронен път до Клиента - копие от заявката, заедно с дадения за нея автоматично номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

А) потвърждение за приемане на поръчката, като в него се посочва цената на сделката и основните характеристики на стоката. В този случай договора за продажба се счита за сключен от деня на потвърждението.

Б) отказ от приемане на заявката, като в него се посочват причините които го обосновават. В този случай не се стига до сключване на договор.

В) предложение за промяна в заявката, чрез представяне на т.н. контра оферта. В този случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.

Поръчки по телефон. В часовете от 8:30 до 17:00 ч. в делнични дни, Магазинът осигурява на своите Клиенти връзка с консултант, който предоставя информация, помощ и приема поръчки.Клиентът може да подаде заявка за покупка и по телефона. По време на разговора с консултанта, Клиентът следва да подаде всички необходими данни за правилното протичане на процеса по поръчването – точните характеристики на стоките, три имена, точен адрес и телефон за връзка, както и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на предоставените лични данни.Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден данъчен номер (това касае единствено купуващите стоки стопански субекти или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на ДДС фактура). С цел подобряване на обслужването, както и за разрешаване на спорове между страните, разговорите могат да бъдат записани. Записите се пазят за срок до 1 (един) месец.

Поръчки чрез електронна поща. Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: eshop@vanina-export.com Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки, както и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден данъчен номер (това касае единствено купуващите стоки стопански субекти или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на ДДС фактура). Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.

Приключване на поръчката: Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката Клиентът също така дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина на договорно основание - за реализиране на поръчката.

Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура и гаранция.

Връщане на стоката

Купувача има право на отказ от закупената стока и съгласно Закона за защита на потребителите, и може да я върне в 14 дневен срок от датата на получаване на стоката.

Купувача дължи да заплати на продавача разходите по връщането на стоката.

За да се възползва от това право е нужно преди изтичането на 14 дневния срок Купувача да попълни и изпрати на Продавача формуляр на:

 • • поелектронна поща: eshop@vanina-export.com
 • • или по пощата на адрес: гр. Ямбол ул.Нарцис №26
 • На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането, но с цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената стока.

  С цел да Ви улесним, ние ще вземем стоката от Вас и ще възстановим платената за нея сума. Връщането на сумата става в срок от 14 дни от получаването на стоката в наш склад. За приемането на стоката ще Ви уведомим по e-mail. Парите се възстановяват по начина по който са постъпили или на попълнената във формуляра банкова сметка.

  Изключения от правото за отказ, съгласно Закона за защита на потребителите:

 • • Когато доставката касае стоки, изпълнени по спецификация на Купувача. Това включва всички доставки , които извършваме съгласно индивидуалните заявки на наши Клиенти и, когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя.      
 • Последствие от отказ

  При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това.

  Промени в поръчките.

  Купувача има право да нанесе промени в поръчката си до 2 часа след получаване на потвърждение за приемане за изпълнение на първоначалната поръчка. За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: eshop@vanina-export.com по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.

  Начини на плащане

 • • Чрез банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Купувачът получава съобщение на електронната поща с фактура проформа. В този случай срока за реализиране на доставката се удължава, и той започва да тече от момента в който средствата постъпят в банковата сметка на Магазина.
 • • Наложен платеж: В този случай Купувача плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.
 • При поръчка за доставка от склад на Магазина, Купувача следва да заплати 30% от цената в аванс, преди доставката на стоката.

  Магазинът може да се договори с Купувача други, специални условия и форми на плащане.В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, и потвърдена от страна на Магазина.

  Доставка

  Стоката, поръчана в Електронния магазин, се доставя от Продавача на адрес посочен от Купувача.

  При плащане по банков път (след издаване на проформа фактура), срока за реализиране на доставката се удължава, и той започва да тече от момента в който средствата постъпят в банковата сметка на Магазина. Окончателният срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Купувача.

  Цените на продуктите в Електронния магазин са без включена доставка.


  Гаранция и рекламация на стоката

  Гаранцията на стоката е съгласно условията по издадената гаранционна карта

  Купувача имат право на рекламация, независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

  Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока. В случай на признаване на рекламация, Купувача получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.

  Защита на предоставените личните данни

  Личните данни, които Купувачите предоставят на Електродния магазин , се обработват от Ванина Трейдинг ЕООД, като Администратор на лични данни.

  Лични данни се използват единствено за реализиране на договора.След изтичането на гаранцията на стоката, и на съответните давностни срокове, се унищожават.

  Лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми - Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  Администраторът осигурява на Купувача достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни.

  Администраторът осигурява на Купувача правото на жалба до надзорен орган Комисия за защита на личните данни, на следния електронен адрес:

  Ванина Трейдинг ЕООД не използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

  За политиката по поверителност и техническото обслужване на електрония магазин отговаря Ванина Трейдинг ЕООД с ЕИК:202818674-гр.Ямбол ул.Нарцис №26, Станчо Станчев, тел.: 0885 797979, e-мейл: eshop@vanina-export.com

  Заключителни разпоредби

  Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: http://www.vanina-xport.com .и са валидни за неопределено време.

  Ванина Трейдинг ЕООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

  За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

     

     

  ОГРАНИЧЕНА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

  Тази ограничена гаранция се прилага по отношение на гуми, произведени или доставени от Ванина Експорт АД / Ванина Трейдинг ЕООД, които имат право да се възползват от гаранцията при нормална употреба и при които са налице „Състояния допускащи възстановяване“ както са описани по-долу и които са претърпели щети поради „Състояния допускащи възстановяване“ както са упоменати и формулирани по-долу.

  Пригодност

  Тази ограничена гаранция ще се прилага само по-отношение на гуми доставени от Ванина Експорт АД / Ванина Трейдинг ЕООД, които гуми съответстват на всички условия изброени по-долу за „ Допустима (гаранционна) гума“.

 • Гуми, които са в рамките на ограниченията за възраст до 84 месеца за марката ALLIANCE и 36 месеца за всички останали от датата на покупката;
 • Гаранцията покрива фабрични дефекти на производителя открити при покупка или конструктивни недостатъци и некачествени материали, използвани
 • при производството;
 • Гуми използвани в съответствие с препоръките на производителя на моторното превозно средство и препоръките на Ванина Експорт АД / Ванина Трейдинг ЕООД за употреба, поддръжка и сигурност при нормално използване;
 • Само първоначалния купувач на гумите има право на компенсация според тази гаранция;   
 • Състояния допускащи възстановяване

  Една гума ще се счита, че се намира в „Състояние допускащо възстановяване“ само ако:

 • Са налични дефекти при изработката и материалите;
 • Тази гума стане неизползваема поради състояние или условия които са под контрола на Ванина Експорт АД / Ванина Трейдинг ЕООД;
 • Гумата стане негодна за употреба и не може да бъде поправена;
 • Дефекта е причинен на гумата при нормално ползване на гумата върху превозно средство, за целите предназначени от производителя
 • на превозното средство за упоменатото МПС и за целите за които гумата е предназначена от Ванина Експорт АД / Ванина Трейдинг ЕООД;

  Състояния недопускащи възстановяване (само примери):

  Следните са примери на състояния, при които не се допуска възстановяване и които няма да дадат право на собственика на „Допустимата (гаранционна) гума“ да получи компенсация от какъвто и да е вид:

 • Повреда причинена на гумата поради пожар, злополука, вандализъм, механична повреда, дефекти или неправилно поставяне/ползване или
 • употреба на неподходящо МПС;
 • Щети причинени, поради неправилно избиране на модел гума спрямо условията на работа. Например: горски райони, каменисти ниви и т.н.
 • За целта се предлагат специални, подсилени гуми;
 • Щети причинени поради небрежност или злоупотреба, или поради несъответствие на две еднакви или съседни гуми, неподходящо управление
 • на превозното средство, шофиране с висока скорост, твърде ниско налягане, претоварване, неправилни ремонти, инжектиране на запечатващ материал или повреди с горивото, т.н.; 
 • Неподходящо съхранение, условия на прекалена топлина/студ, промяна във вида и структурата на гумата и подобни;
 • Нарушения на техническите параметри, в следствие на механична повреда или манипулация;
 • Унищожаване на идентификация;
 • Изтичане срока на гаранцията;
 • Процедури по възстановяване

  Доставчикът е длъжен да даде становище по рекламацията в срок от 30 работни дни, както е установено по закон.

  Опциите за покриване на щети по рекламацията са следните:

 • Замяна на стока, за стока без дефекти;
 • Ремонт на дефектиралата срока;
 • Възстановяване на заплатената сума, при невъзможност за решаване на рекламацията по някоя от горните 2 точки в законовият срок;
 • Заплащането или възстановяване ще се базира на датата на покупка на гумата, ако съществува доказателство за покупка под формата
 • на валидна фактура;

  За предполагаеми дефекти, възникнали по време на транспорта, купувачът е длъжен да подаде протокол с участието на представител на транспортната фирма и да го изпрати на доставчика.

  При монтаж в сервиз на Ванина Експорт АД / Ванина Трейдинг ЕООД:

  Клиента е длъжен да провери притягането на гайките на джантите си след 20 км. след монтажа.

  Тази гаранция не покрива щети по превозното средство, възникнали в следствие на употреба на гуми,доставени от Ванина Експорт АД / Ванина Трейдинг ЕООД, влкючително: скоростни кутии, раздатъчни кутии и диференциали, полуоски, както и други механични елементи по моторното превозно средство.Тази гаранция не покрива и не обхваща специални, логически, инцидентни, наказателни или примерни щети от всякакъв вид или щети, причинени от загуба на време, неудобства или лишаване от ползването на превозно средство или телесни наранявания, разходи за теглене, лични травми или смърт, дори и когато са предупредени за вероятността за подобни щети.

     

  При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайтовете ОРС и КЗП.

  ©2024 Ванина Експорт АД. Условия за ползване ECE 109 ISO 9000:2001 Уеб дизайн: Studio UXP