Гуми и джанти

0888 600200

Безопасност на гумите

Селскостопански гуми

Важни моменти, които ще припомним.

Селскостопанските гуми на Alliance са създадени за оптимално представяне при всякакви работни условия. Произведени за селскостопански и горски дейности, включително и преминаване по пътища. Преди употреба за всеки друг вид дейност, се консултирайте с производителя.

За постигане на най-добри резултати следвайте нашите съвети.

Вътрешно налягане и натоварване на гумата.

 1. Никога не претоварвайте вашите гуми, също така не шофирайте ако са пренапомпени или недостатъчно напомпени. Ако знаете общия товар, който трябва да поемат вашите гуми, можете да проверите по-долу в нашите таблици точното вътрешно налягане. Ако това е невъзможно, следвайте инструкциите на производителя на трактора.
 2. За гуми на задвижваща ос, поддържайте вътрешно налягане от 20 psi (1.4 бара) при индустриална употреба или изцяло работа по пътища, дори при незначителен товар.
 3. При работа на полето се препоръчва, вътрешното налягане никога да не спада под 16 psi (1.1 бара). Ако поради специфични дейности на полето е нужно по-ниско вътрешно налягане, запомнете да възвърнете нужното налягане след приключването на тези специфични задачи.

Товарен и Скоростен индекс

 1. Товарният индекс на гумата, показва максималната товароносимост. Той се намира на страничната стена на гумата. Изключително важно е да се спазват препоръките на производителя на машината или превозното средство.
 2. Скоростният индекс е отбелязан на страничната стена на гумата, той показва максималната скорост, при която дадената гума може да носи товар, съответстващ на товарния индекс.   

  Товарен и скоростен индекс трябва да се разглеждат заедно, когато се избира гума. Защото определен товарен индекс, отговаря при дадена скорост. Когато скоростта е по-ниска или по-висока, товарният индекс на гумата варира.  

  Пример: 164 А8, където 164 е товарен индекс, отговарящ на 5000 кг., а A8 е максимална скорост от 40 км/ч.

Джанти и вътрешни гуми

 1. Винаги използвайте препоръчания размер джанта. Ако въпреки това, използваната джанта е по-тясна от най-тесния препоръчан размер, намалете теглото на товара до стойност отговаряща за гума, по-малка с един размер, запазвайки същото вътрешно налягане.
 2. Винаги използвайте нова вътрешна гума с нова външна гума. Размерът на вътрешната трябва да отговаря на външната гума. За задвижваща ос на трактори, използвайте вътрешни гуми напълнени с вода.

Пълнене с вода

 1. За да постигнете по-добро сцепление, напълнете гумата с вода. Извършена правилно, тази практика няма да навреди или повлияе върху качествата на гумата. В райони със студен климат, добавете противозамръзващи добавки. Препоръчителните съставки са калциев хлорид 80% или магнезиев хлорид 47%.

Монтаж и демонтаж

 1. Винаги спазвайте правилните процедури за монтаж, демонтаж и спазвайте всички норми за безопасност. След като монтирате гумата, напомпете до уплътняване на бордовете. След това изпуснете напълно и напомпете отново до препоръчаното работно налягане.
 2. Важно: Никога не напомпвайте тракторна гума за задвижваща ос с повече от 35 psi (2.5 бара ) докато уплътнявате бордовете.

Съхранение

Не съхранявайте гуми повече от няколко месеца, ако не разполагате с подходящи условия. Мястото за съхранение трябва да е на тъмно и хладно, да се поддържа чисто и гумите да са възможно най-отдалечени от включени ел.двигатели.

Забележка: Като допълнение към гумите от този каталог, предлагаме и други за специални приложения. Не се колебайте, да се свържете с нас ако имате специални изисквания.

Оф роуд гуми

По-важни моменти на които да се обърне внимание

Оф роуд гумите Alliance са проектирани за минни, пътностроителни и горски дейности. Преди да използвате тези гуми, с някакво различно предназначение, моля да се консултирате с производителя. Неправилната употреба и лоша поддръжка, могат да повредят тези скъпи гуми и повишат общите ви разходи . Моля, прочетете внимателно всички инструкции и ги следвайте точно.

Избор на гуми

Избeрете гума която е най-подходяща за желаната дейност. Размерът и модела трябва да се определят след като измерите натоварването на всяка гума според приетите процедури. Основно, се препоръчва да се избере гума която поема нормално товара, при най-ниско вътрешно налягане. След като селектирате гумите и ги монтирате, не претоварвайте превозното средство.

Налягане в гумата

 1. С цел да извлечете максимални резултати от вашите гуми, поддържайте правилното вътрешно налягане по всяко време. Запомнете, че на гумата са и нужни 24 часа за да се охлади, след приключване на работната дейност. Поради тази причина, се препоръчва да проверявате вътрешното налягане и да го коригирате след дълги паузи или неработни уикенди. Като допълнение, налягането в гумата трябва да се проверява всеки месец, понякога и по време на работния ден, като вземете в предвид че образуваната топлина повишава налягането с 15 psi. Ако въпреки това, налягането надвиши тези допълнителни 15 psi, намалете теглото или скоростта на движение.
 2. Винаги изпускайте налягането в гумата контролирано, като следите налягането, защото прекалено рязкото изпускане може да повиши още повече температурата. 
 3. Всички вентили трябва да са с капачки, за да ги предпазите от проникване на мръсотия.

Позволено е да използвате гуми с нормална дълбочина на протектора, при условие че, спазвате следните правила внимателно:

 • Превозното средство трябва да е разтоварено по време на транзит.
 • Максималната скорост по пътища трябва да се ограничи до 50 км/ч. За широки гуми, скоростта е 30 км/ч.
 • Подходящото вътрешно налягане трябва да се следи и поддържа според инструкциите на производителя или от таблиците по-долу.
 • Трябва да се правят 30 минутни паузи за охлаждане на всеки 80 км или след 2 часа непрекъсната работа .
 • При пълен работен ден, трябва да се направи минимум 1 час пауза.

   

Правилно шофиране

За да извлечете максимума от вашата оф роуд гума, е изключително важно да придобиете правилните навици на шофиране. Избягвайте дупки, резки завивания, внезапно и рязко потегляне или спиране, заключване при остри завои. Всички тези действия могат да наранят вашите гуми и да скъсят експлоатационния им живот.

Монтаж и демонтаж

 1. Винаги спазвайте правилните процедури за монтаж и демонтаж и спазвайте всички норми за безопасност. Запомнете, възможни са много тежки инциденти в резултат на невнимателност по време на монтаж и демонтаж.
 2. Преди да монтирате гумите към превозното средство, проверете джантите и се уверете, че всичко е в изправност. След завършване на монтажа, проверете свободното пространство около колето и превозното средство от всички страни. При сдвоени колела, инсталирайте перманентен ежектор на камъни за да се предпазите от заседнали парчета.
 3. Сдвоените колела не трябва да варират в цялостния си диаметър, повече от ¼ за гуми с напречно сечение до 8.25 и ½ за гуми с напречно сечение от 9.00 и на горе. Ако това не се спази, по-голямата гума вероятно ще се разруши преждевременно. Никога не се опитвайте да напасвате големи различия чрез промяна на вътрешното налягане.

Съхранение

Не съхранявайте гуми повече от няколко месеца, ако не разполагате с подходящи условия. Мястото за съхранение трябва да е на тъмно и хладно, да се поддържа чисто и гумите да са възможно най-отдалечени от включени ел. двигатели.

Товарни индекси

Индекс   Натоварване в kg Индекс Натоварване в kg Индекс Натоварване в kg Индекс Натоварване в kg
100 800 123 1550 146 3000 169 5800
101 825 124 1600 147 3075 170 6000
102 850 125 1650 148 3150 171 6150
103 875 126 1700 149 3250 172 6300
104 900 127 1750 150 3350 173 6500
105 925 128 1800 151 3450 174 6700
106 950 129 1850 152 3550 175 6900
107 975 130 1900 153 3650 176 7100
108 1000 131 1950 154 3750 177 7300
109 1030 132 2000 155 3875 178 7500
110 1060 133 2060 156 4000 179 7750
111 1090 134 2120 157 4125 180 8000
112 1120 135 2180 158 4250 181 8250
113 1150 136 2240 159 4375 182 8500
114 1180 137 2300 160 4500 183 8750
115 1215 138 2360 161 4625 184 9000
116 1250 139 2430 162 4750 185 9250
117 1285 140 2500 163 4875 186 9500
118 1320 141 2575 164 5000 187 9750
119 1360 142 2650 165 5150 188 10000
120 1400 143 2725 166 5300 189 10300
121 1450 144 2800 167 5450 190 10600
122 1500 145 2900 168 5600 191 10900

Скоростни индекси

Скоростен индекс Km/h
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140

Съкращения

TL (*) Безкамернa гума
TT Камернa гума
ML За минната и горската индустрия с частично използване на магистрали
NHS Без използване на магистрали
SL Само за селскотопанско предазначение
MPT Широко предазначение
TR За камиони
LT За лекотоварни камиони
TG Тракторен грейдер
EM За челен товарач
HD Подсилена
FR Свободно търкаляне
T Текстил
S Стомана
A Изцяло стомана
P Подсилена
I За прикачен инвентар
M Икономична
B С компонент за устойчивост на стебла
R С компонент за устойчивост на камъни
H Високоскоростна
Y Високоскоростна с двоен борд
D Двоен борд
F Предна гума
W Широк борд
O За горската индустрия

   

©2024 Ванина Експорт АД. Условия за ползване ECE 109 ISO 9000:2001 Уеб дизайн: Studio UXP